Hádky mezi rodiči je třeba vysvětlit i malým dětem

Datum článku: 19. 8. 2019

Děti není dobré vychovávat ve sterilním prostředí, ale na druhou stranu také není dobré, aby byly svědky drsných hádek mezi rodiči. Přesto se občas i skvělí rodiče neubrání tomu, aby dali najevo své negativní emoce před dětmi. Ale nemělo by to být moc často a je třeba brát ohled na věk dětí. Vždy by potom děti měly být také svědky toho, jak se rodiče usmíří a řeknou si hezká slova.

Hádky mezi rodiči je třeba vysvětlit i malým dětem

V každém manželství se občas vyskytnou problémy

Problémů v manželství může být opravdu hodně, od finančních až po každodenní malichernosti o tom, kdo má co v domácnosti na starosti. Některé umíme vyřešit rychle a jiné se zase táhnou rodinným životem dlouhodobě. Měly by děti vědět o všem? Vždy je důležité brát v úvahu řadu faktorů a podle nich reagovat. Neměly by děti vědět o manželských hádkách? Myslíte si, že tímto způsobem je ochráníte? Nezapomínejte na to, že děti jsou chytré a mnoho věcí umí vycítit i bez toho, abyste jim něco říkali. Proto je důležité, být vůči dětem upřímní a otevření.

Jednoduché vysvětlení problémů dětem

Některé páry se hádají před dětmi, jiné za zavřenými dveřmi a myslí, si, že jejich děti nic netuší. Děti jsou ale moudré již v útlém věku. Rodiče by měli dětem vysvětlovat problémy co nejjednodušeji. Děti mohou mít z hádek strach, proto je dobré, snažit se vždy děti ujistit, že se nic závažného neděje a máte je stále rádi. Vysvětlete jim, že i rodiče se někdy nemohou shodnout, ale vždy se dá vše vyřešit. Před tím, než si s dětmi společně sednete, abyste si promluvili o problémech, je důležité zvážili několik faktorů. Vždy se snažte chránit mladší děti. Také je důležité, zvážit jak dlouho vaše manželské problémy trvávají. Všechny páry občas procházejí krizí a ne vždy je důležité o nich mluvit s dětmi. V případě, že problémy přetrvávají a mají vliv na změny v rodinném životě, děti by o tom měly vědět.

Rodiče nejsou dokonalí

Ukažte dětem, že rodiče nejsou dokonalí a  v životě  se mohou vyskytnout problémy a neshody, vždy se dají vše vyřešit. Nejdůležitější je, stále spolu mluvit a nevytvářet tichou domácnost.

Výměna názorů s respektem

Pokud ve vaší rodině probíhá výměna názorů, mělo by to být vždy s respektem. Způsob, jakým řešíte rodinné problémy je důležitější než si myslíte. Děti nebudou z hádek svých rodičů tak vyděšené, pokud budou vidět, že konflikty se dají řešit s úctou a porozuměním. I díky vzájemné partnerské úctě i během výměny názorů, musíte dětem dokázat to, že je máte stále rádi a na jejich vztahu se nic nemění. V případě, že je hádka opravdu ošklivá a dlouhá, nejlepší je, aby si rodiče po hádce se svými dětmi promluvili a omluvili se jim, že ztratili kontrolu nad svým chováním.