Co je rotační čerpadlo?

Datum článku: 18. 1. 2024

Rotační čerpadla patří mezi zajímavé a důmyslné vynálezy, které výrazně usnadňují transport různých kapalin v průmyslových i jiných aplikacích. Tato zařízení jsou zvláštním typem objemových čerpadel, která se vyznačují svým specifickým způsobem dopravy kapalin. Principem jejich fungování je točivý pohyb činné části, zvané rotor. Rotor je srdcem čerpadla a jeho rotací dochází k pohybu kapaliny vnitřkem čerpadla.

Co je rotační čerpadlo?

Jak vybrat čerpadlo?

Co je cirkulační čerpadlo?

Způsob fungování rotačního čerpadla

Jak se tedy rotační čerpadlo chová při práci? Představte si rotor, který se otáčí uvnitř pevného tělesa čerpadla. Během otáčení rotoru se kapalina ocitá ve speciálně vytvořených prostorách, které jsou během určité fáze otáčky uzavřené jak proti vstupu, tak proti výstupu kapaliny. To znamená, že nemáme žádné dodatečné uzavírací prvky, které by byly nutné pro oddělení vstupní a výstupní části čerpadla.

Doprava stále stejného objemu kapaliny za každou otáčku rotoru

Zajímavostí rotačních čerpadel je, že teoreticky jsou schopna dopravit stále stejný objem kapaliny za každou otáčku rotoru. Toto platí bez ohledu na to, jak rychle rotor otáčí, a také nezávisí na výšce, do které je kapalina dopravována. Jedná se o velmi přesnou metodu dopravy kapalin, která je ceněna v aplikacích, kde je potřeba kontrolovat průtok s vysokou přesností.

V rotačních čerpadlech plní funkci uzavíracího prvku samotný rotor

Kromě toho, že rotační čerpadla provádějí spojitý rotační pohyb, se také neustále mění velikost pracovního prostoru uvnitř čerpadla. Tímto způsobem se kapalina přesouvá z místa, kde je nasávána, do místa, odkud je vytlačována. Na rozdíl od čerpadel s kmitavým pohybem, kde se pracovní prostor střídavě propojuje s výtlačným a sacím potrubím, v rotačních čerpadlech plní úlohu uzavíracího prvku samotný rotor.

Rotační čerpadla nepotřebují vzdušníky

Výhodou rotačních čerpadel je také to, že ve srovnání s jinými typy čerpadel není potřeba používat vzdušníky. Díky rovnoměrnému čerpání kapaliny rotačními čerpadly se totiž nevytvářejí vzduchové bubliny, které by mohly ovlivnit průtok nebo způsobit škodlivé kavitace. Jejich konstrukce navíc umožňuje pracovat s vyššími otáčkami, což v praxi znamená možnost přímého propojení s elektromotorem bez nutnosti dalších převodových mechanismů.

Rotační čerpadla se hodí pro dopravu malého objemu natlakované kapaliny

Kdy se rotační čerpadla nejčastěji používají? Jsou ideální pro situace, kdy potřebujeme dopravit menší množství kapaliny pod vysokým tlakem. To je důvod, proč se často setkáváme s rotačními čerpadly v systémech vysokotlaké hydrauliky, kde je potřeba přesné a spolehlivé dávkování hydraulických olejů.

 

Autor: Martina Dvořáková